W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

ul. Ogniowa 8/10,
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 423-23-00
fax: (+48) 54 423-23-19

email: sekretariat@mopr.wloclawek.pl
ESP: MOPRWloclawek/SkrytkaESP

NIP: 888-19-63-351
REGON: 005871024

Sekcja Realizacji Świadczeń Społecznych

Sekcja Realizacji Świadczeń Społecznych
Kierownik – Agnieszka Paradowska
ul. Ogniowa 8/10

1. Do zadań Sekcji Realizacji Świadczeń Społecznych w szczególności należy: 
1) przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy społecznej dla świadczeniobiorców ośrodka oraz realizacja świadczeń, wynikających z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw na podstawie wywiadów środowiskowych przedłożonych przez pracowników socjalnych; 
2) przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją świadczeń, tj. sporządzanie list wypłat świadczeń i zleceń, prowadzenie ewidencji list wypłat i innych rachunków dotyczących realizowania świadczeń na podstawie tej ustawy; 
3) weryfikacja załączonych do rozliczeń oraz not obciążeniowych wykazów osób korzystających z pomocy w fonnie: schronienia, bezpłatnych obiadów w przedszkolu, szkole dla dzieci realizujących obowiązek szkolny, bezpłatnych bonów obiadowych, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, rachunków dot. sprawienia pogrzebu dla osób uprawnionych; 
4) prowadzenie rejestrów i ewidencji świadczeniobiorców oraz ewidencji spraw prowadzonych przez pracowników Sekcji; 
5) rozliczanie pomocy w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 
6) organizacja sprawienia pogrzebu; 
7) rozliczanie pomocy w formie posiłku, przygotowanie umów i porozumień z jednostkami realizującymi zadanie; 
8) rozliczanie pomocy w formie udzielonego schronienia; 
9) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zgłoszeń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osób, za które odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od przyznawanych świadczeń; 
10) przygotowanie i wydawanie decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy, finansowanych ze świadczeń publicznych; 
11) współpraca w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami zewnętrznymi; 
12) współpraca z innymi komórkami Ośrodka w zakresie realizacji zadań własnych; 
13) przygotowywanie wstępnej dokumentacji konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i pożytku publicznego na realizację zadań własnych gminy; 
14) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzania postępowań na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie świadczeń z pomocy społecznej; 
15) wydawanie zaświadczeń i sporządzanie pisemnych informacji, dotyczących klientów ośrodka; 
16) monitorowanie "datków na świadczenia z pomocy społecznej i wnioskowanie o dotacje z budżetu państwa i sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie; 
17) realizacja rządowych i samorządowych programów osłonowych, w tym przekazywanie danych z realizacji tych programów w celach sprawozdawczych; 
18) prowadzenie spraw związanych z odwołaniami do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego; 
19) współpraca z Działem Finansowo-Księgowym w zakresie wykorzystania limitów finansowych Osiedlowych Sekcji Pomocy Społecznej.  
2. Pracą Sekcji Realizacji Świadczeń Społecznych kieruje Kierownik Sekcji. 
3. Przełożonym służbowym Kierownika Sekcji Realizacji Świadczeń Społecznych jest Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej. 

Powiadom znajomego