W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

ul. Ogniowa 8/10,
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 423-23-00
fax: (+48) 54 423-23-19

email: sekretariat@mopr.wloclawek.pl
ESP: MOPRWloclawek/SkrytkaESP

NIP: 888-19-63-351
REGON: 005871024

Sekcja Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Sekcja Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych 

Kierownik - Anna Radkowska
 

1. Do zadań Sekcji Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych należy w szczególności:

 1. realizacja zadań powiatu określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym:
  1. wspieranie pracodawców w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych,
  2. finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy, określone w ustawie z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych,
  3. finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy,
  4. dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
  5. przyznawanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
  6. udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego,
  7. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  8. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  9. dofinansowanie sportu, kultury rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  10. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  11. dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej,
  12. zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym,
  13. opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów na rzecz  osób niepełnosprawnych,
  14. współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów na rzecz osób niepełnosprawnych,
  15. udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób niepełnosprawnych i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rocznej informacji z ich realizacji,
  16. podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności,
  17. opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa,
  18. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;
 2. udział w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych, w szczególności z Unii Europejskiej, na realizację programów pomocowych na rzecz osób niepełnosprawnych;
 3. obsługa administracyjno – techniczna Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

2. Pracą Sekcji Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych kieruje Kierownik Sekcji.

3. Przełożonym służbowym Kierownika Sekcji Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych jest  Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Społecznego. 

 

 

Powiadom znajomego