W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

ul. Ogniowa 8/10,
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 423-23-00
fax: (+48) 54 423-23-19

email: sekretariat@mopr.wloclawek.pl
ESP: MOPRWloclawek/SkrytkaESP

NIP: 888-19-63-351
REGON: 005871024

Sekcja Świadczeń Alimentacyjnych

Sekcja Świadczeń Alimentacyjnych
Kierownik – Edyta Łukowiec
ul. Ogniowa 8/10

1. Do zadań Sekcji Świadczeń Alimentacyjnych należy w szczególności:

1) udzielanie informacji o warunkach nabywania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
2) przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
3) wydawanie decyzji, 
4) podejmowanie działań wobec dłużnika alimentacyjnego w przypadku otrzymania wniosku od osoby uprawnionej lub przyznania osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
5) przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odbieranie oświadczeń majątkowych, 
6) przekazywanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, 
7) zobowiązywanie dłużnika do zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy, 
8) zwracanie się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika, 
9) w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej występowanie z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych w przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, 
10) prowadzenie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych i wydawanie decyzji w tym zakresie, 
11) składanie wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym oraz wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz.U. z 2016r. poz. 1137) w przypadku uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, 
12) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2016 poz. 169 ze zm.) w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy, 
13) sporządzanie sprawozdań z realizacji świadczeń alimentacyjnych. 
14) wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny, o którym mowa w ustawie prawo ochrony środowiska (do programu „Czyste powietrze”)

2. Pracą Sekcji Świadczeń Alimentacyjnych kieruje Kierownik Sekcji. 

3. Przełożonym służbowym Kierownika Sekcji Świadczeń Alimentacyjnych jest Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Społecznego. 

Powiadom znajomego