W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

ul. Ogniowa 8/10,
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 423-23-00
fax: (+48) 54 423-23-19

email: sekretariat@mopr.wloclawek.pl
ESP: MOPRWloclawek/SkrytkaESP

NIP: 888-19-63-351
REGON: 005871024

Sekcja Świadczeń rodzinnych

Sekcja Świadczeń Rodzinnych
Kierownik – Alicja Krysińska 

ul. Ogniowa 8/10

1. Do zadań Sekcji Świadczeń Rodzinnych należy w szczególności: 

1) prowadzenie postępowania w sprawie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego, świadczenia dobry start oraz jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, w tym przyjmowanie wniosków, udzielanie informacji oraz wydawanie decyzji administracyjnych,
2) ustalanie prawa do ubezpieczenia emerytalno-rentowego i zdrowotnego osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna,
3) współpraca z innymi podmiotami w zakresie niezbędnym do ustalania prawa do świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego, świadczenia dobry start oraz jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
4) prowadzenie postępowania w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi, zasiłkami dla opiekunów, świadczeniem wychowawczym, świadczeniem dobry start, jednorazowym świadczeniem z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych,
5) rozpatrywanie wniosków o umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności nienależnie pobranych świadczeń,
6) współpraca z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w zakresie ustalania prawa do świadczeń, do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
7) sporządzanie list wypłat i koordynacja spraw związanych z wypłatą świadczeń realizowanych przez Sekcję,
8) planowanie budżetu na świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, świadczenie wychowawcze, świadczenie dobry start oraz jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
9) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych,
10) monitorowanie wydatków na realizowane świadczenia i rozliczanie dotacji w tym zakresie,
11) prowadzenie spraw związanych z odwołaniami do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

2. Pracą Sekcji Świadczeń Rodzinnych kieruje Kierownik Sekcji. 

3. Przełożonym służbowym Kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych jest Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Społecznego. 

Powiadom znajomego