W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

ul. Ogniowa 8/10,
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 423-23-00
fax: (+48) 54 423-23-19

email: sekretariat@mopr.wloclawek.pl
ESP: MOPRWloclawek/SkrytkaESP

NIP: 888-19-63-351
REGON: 005871024

Sekcja Administracji i Zamówień Publicznych

Sekcja Administracji i Zamówień Publicznych
Kierownik: Grażyna Nowak - Kraszewska

 
1. Do zadań Sekcji Administracji i Zamówień Publicznych należy w szczególności:

1) w zakresie zamówień publicznych: 

 1. opracowywanie i aktualizacja Planu zamówień publicznych Ośrodka,
 2. udzielanie zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) oraz wewnętrzną procedurą w zakresie zamówień publicznych,
 3. prowadzenie spraw związanych z planowaniem i przygotowywaniem zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015, poz. 2164 ze zm.) unormowanych odrębnym regulaminem,
 4. ewidencjonowanie udzielonych w Ośrodku zamówień publicznych, o których mowa w pkt b) i c),
 5. prowadzenie rejestru umów zawartych w wyniku przeprowadzonych postępowań,
 6. udział w pracach komisji powoływanych przez Dyrektora do przeprowadzania konkursów ofert i postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 7. sprawdzanie pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego pod względem zamówień publicznych oraz wewnętrznymi uregulowaniami obowiązującymi w Ośrodku, wydatków publicznych dokonywanych przez poszczególnych kierowników komórek organizacyjnych. 

2) w zakresie spraw administracyjno–gospodarczych: 

 1. przygotowywanie analiz i opracowywanie założeń do planów finansowych w zakresie wydatków rzeczowych dotyczących utrzymania Ośrodka,
 2. organizacja i prowadzenie obsługi administracyjno - gospodarczej i technicznej obiektów Ośrodka,
 3. zawieranie i realizacja umów najmu lokali na realizację statutowych zadań Ośrodka oraz realizowanie obowiązków wynikających z trwałego zarządu nieruchomościami przekazanymi Ośrodkowi,
 4. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem obiektów oraz mienia,
 5. organizowanie stanowisk pracy poprzez zaopatrywanie w niezbędne do wykonywania czynności służbowych wyposażenie oraz nadzór nad właściwym stanem urządzeń biurowych i technicznych,
 6. zapewnienie, organizacja oraz realizacja zadań związanych z obsługą korespondencji przychodzącej oraz dystrybucją korespondencji wychodzącej,
 7. zaopatrywanie w materiały niezbędne do wykonywania czynności służbowych,
 8. prowadzenie spraw i nadzór nad zakładową składnicą akt, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 9. utrzymywanie i dysponowanie środkami transportu Ośrodka,
 10. prowadzenie właściwej gospodarki mieniem ruchomym oraz środkami rzeczowymi. 

3) kompleksowe przygotowanie i prowadzenie zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu oraz źródeł zewnętrznych, 

4) prowadzenie dystrybucji świadczeń finansowych przyznanych klientom Ośrodka, poprzez doręczycieli zasiłków, 

5) realizacja obowiązków nałożonych na Ośrodek na podstawie: 

 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 ze zm.),
 2. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 poz. 672 ze zm.),
 3. ustawy z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 poz. 1688),
 4. ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016, poz. 716) w zakresie podatku od nieruchomości – dotyczy wszystkich obiektów Ośrodka. 

6) prowadzenie Kancelarii Głównej oraz nadzór nad obiegiem dokumentów w Ośrodku. 

2. Pracą Sekcji Administracji i Zamówień Publicznych kieruje Kierownik Sekcji. 

3. Przełożonym służbowym Kierownika Sekcji Administracji i Zamówień Publicznych jest Dyrektor. 

Powiadom znajomego