W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

ul. Ogniowa 8/10,
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 423-23-00
fax: (+48) 54 423-23-19

email: sekretariat@mopr.wloclawek.pl
ESP: MOPRWloclawek/SkrytkaESP

NIP: 888-19-63-351
REGON: 005871024

Sekcja Organizacji i Kadr

Sekcja Organizacji i Kadr
Kierownik: Alicja Kraińska - Kroczek

 
1. Do zadań Sekcji Organizacji i Kadr należy w szczególności:

1) w zakresie organizacji: 

 1. przygotowywanie projektów zarządzeń Dyrektora, projektów aktów prawnych oraz instrukcji i regulaminów na potrzeby jednostki,
 2. prowadzenie rejestru zarządzeń oraz przekazywanie do publikacji na podmiotowej stronie BIP aktów wewnętrznych,
 3. po analizie i uzyskaniu opinii prawnej, przedkładanie Dyrektorowi, projektów instrukcji i regulaminów wewnętrznych, opracowanych przez kierowników komórek organizacyjnych, wraz z projektem zarządzenia celem wprowadzenia w Ośrodku,
 4. nadzór i kontrola nad wykonaniem zarządzeń Dyrektora,
 5. przygotowywanie stanowisk i sporządzanie pism Dyrektora w relacjach z organami i podmiotami zewnętrznymi, w tym odpowiedzi na interwencje, petycje oraz interpelacje radnych, posłów i senatorów,
 6. przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw oraz prowadzenie zbioru wydanych upoważnień i pełnomocnictw kadry kierowniczej i pracowników Ośrodka,
 7. prowadzenie sekretariatu Dyrektora, w tym zapewnienie sprawnego funkcjonowania i organizacji pracy Dyrektora,
 8. nadzór nad zarządzaniem dokumentacją w Ośrodku, koordynowanie czynności kancelaryjnych,
 9. obsługa administracyjna narad organizowanych przez Dyrektora,
 10. prowadzenie zbiorów i udział w przygotowywaniu kart usług świadczonych przez Ośrodek,
 11. opracowanie i realizacja planu form doskonalenia zawodowego dla pracowników Ośrodka, 
 12. przeprowadzanie oraz prowadzenie rejestru, kontroli wewnętrznych zleconych przez Dyrektora,
 13. prowadzenie rejestru skarg, wniosków i interwencji mieszkańców oraz postępowania wyjaśniającego w imieniu Dyrektora,
 14. wykonywanie czynności administracyjnych, wynikających z wewnętrznych procedur antymobbingowych,
 15. nadzór nad zapewnieniem obsługi prawnej Ośrodka,
 16. sporządzanie listów gratulacyjnych i przemówień dla Dyrektora oraz organizowanie uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

2) w zakresie kadr i spraw socjalnych: 

 1. przygotowywanie rocznych planów zatrudnienia,
 2. prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem, zwalnianiem i awansem zawodowym pracowników,
 3. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym pracowników i ich rodzin oraz osób realizujących na rzecz Ośrodka zadania na podstawie umów wynikających z przepisów kodeksu cywilnego,
 4. prowadzenie ewidencji umów o pracę,
 5. prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników,
 6. prowadzenie akt osobowych pracowników oraz kart ewidencji czasu pracy pracowników,
 7. rozliczanie czasu pracy oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 8. prowadzenie i aktualizacja bazy danych pracowników,
 9. prowadzenie we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych procesu rekrutacji pracowników Ośrodka,
 10. prowadzenie spraw związanych z organizacją praktyk i staży zawodowych,
 11. prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem służby przygotowawczej i organizacją egzaminu w tym zakresie dla nowozatrudnionych pracowników,
 12. dokonywanie czynności kontrolnych w zakresie dyscypliny i czasu pracy,
 13. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem legitymacji służbowych oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
 14. prowadzenie spraw związanych z badaniami profilaktycznymi pracowników,
 15. wykonywanie obsługi administracyjnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 16. wydawanie poleceń wyjazdów służbowych oraz prowadzenie spraw wynikających z korzystania z samochodów prywatnych do celów służbowych, określonych odrębnym regulaminem,
 17. prowadzenie spraw związanych z zakupem biletów komunikacji miejskiej dla pracowników świadczących pracę w terenie oraz ewidencji przydziału biletów,
 18. wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1534 ze zm.). 

2. Pracą Sekcji Organizacji i Kadr kieruje Kierownik Sekcji. 

3. Przełożonym służbowym Kierownika Sekcji Organizacji i Kadr jest Dyrektor.

Powiadom znajomego