W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

ul. Ogniowa 8/10,
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 423-23-00
fax: (+48) 54 423-23-19

email: sekretariat@mopr.wloclawek.pl
ESP: MOPRWloclawek/SkrytkaESP

NIP: 888-19-63-351
REGON: 005871024

Uchwały Rady Miasta Włoclawek

XML

Uchwała LXIX/159/2023

Uchwała w sprawie wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 .

Uchwała LXIX/158/2023

Uchwała w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 .

Uchwała LXIX/157/2023

Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Uchwała LXIX/156/2023

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2023 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Uchwała LXIX/155/2023

Uchwała w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024.

Uchwała LXIX/154/2023

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami...

Uchwała nr LXVIII/138/2023 

Uchwała nr LXVIII/138/2023  Rady Miasta Włocławek z dnia 26 września 2023 r, zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2023 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych

Uchwała XVII/126/2023

Uchwała nr LXVII/126/2023  Rady Miasta Włocławek z dnia 26 września 2023 r, zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za  świadczenia w formie pobytu w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych  przez Gminę Miasto Włocławek oraz na zlecenie Gminy Miasto Włocławek

Uchwała LXVI/118/2023

Uchwała nr LXVIII Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2023 r, zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2023 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych