W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

„Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji” – informacja o projekcie

„Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji” – informacja o projekcie

 

Projekt „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji” to projekt partnerski realizowany przez Gminę Miasto Włocławek / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno  Ekonomicznych „SUKCES”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie: 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie: 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
 
Całkowity koszt realizacji projektu: 1 999 993,53 zł (wkład własny: 299 999,03 zł, dofinansowanie: 1 699 994,50 zł)

Cel projektu

Celem głównym projektu jest aktywna integracja 150 (110K, 40M) mieszkańców Włocławka, osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia, w oparciu o zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy oraz wsparcie 40 osób z otoczenia uczestnika usługą animatora lokalnego w okresie od kwietnia 2021 r. do marca 2023 r. 

Odbiorcy projektu:

 • osoby w wieku aktywności zawodowej
 • osoby korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
 • osoby niepełnosprawnych
 • rodziny doświadczających problemów opiekuńczo - wychowawczych
 • osoby zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany będzie w trzech edycjach:

I edycja – 50 osób (5 grup x 10 osób) w okresie od kwietnia 2021 r. do grudnia 2021 r.
II edycja – 50 osób (5 grup x 10 osób) w okresie od listopada 2021 r. do sierpnia 2022 r. 
III edycja – 50 osób (5 grup x 10 osób) w okresie od lipca 2022 r. do marca 2023 r.

W każdej z edycji zostaną utworzone:

 • 4 grupy samopomocowe dla osób bezrobotnych (4 x 10 os.) – uczestnictwo przez 8 miesięcy
 • 1 grupa terapeutyczna dla rodziców z problemami opiekuńczo – wychowawczymi (1 x 10 os.) – uczestnictwo przez 6 miesięcy

Oferowane formy wsparcia:

1. dla Grup Samopomocowych (12 grup samopomocowych):

 • Indywidualna Ścieżka Reintegracji
 • poradnictwo specjalistyczne (psycholog, ratownik medyczny, doradca zawodowy, pośrednik pracy),
 • organizacja inicjatyw integracyjnych przez Animatora lokalnego
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • bezpłatne szkolenia (stypendium szkoleniowe)
 • 4 miesięczne staże zawodowe (badania lekarskie, bilety miesięczne, stypendium stażowe w wys. 1033,70 zł)
 • wsparcie asystenta rodziny i osoby niepełnosprawnej
 • wsparcie finansowe w wys. 166,15 zł/m-c (przez 7 miesięcy)

2. dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (3 grupy terapeutyczne):

 • zajęcia indywidualne:
  • diagnoza psychologiczna rodzica (1h), 
  • indywidualne poradnictwo psychologiczne (4h)
 • zajęcia grupowe z psychologiem:
  • trening radzenia sobie ze stresem wychowawczym, kontroli emocji (18h)
  • warsztaty podnoszenia umiejętności i kompetencji opiekuńczo-wychowawczych (18h)
  • grupa samopomocowa (18h)
  • zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców (18h)
 • organizacja zajęć rodzinnych/aktywnego spędzania czasu wolnego z dziećmi: 
  • trening kreatywnego spędzania czasu wolnego -18h (terapeuta zajęciowy)
  • 1 jednodniowy wyjazd rodzinny (Toruń lub Solec Kujawski)
  • 1 spotkanie integracyjne
  • 1 wyjście do kina
  • rodzinny portret (4h zajęć wizażu z elementami higieny, sesja fotograficzna)
  • 1 dwudniowy wyjazd terapeutyczno-edukacyjny (w tym zajęcia terapeutyczne dla rodziców i dzieci – 2h)
 • Indywidualna Ścieżka Reintegracji
 • poradnictwo specjalistyczne (doradca zawodowy, pośrednik pracy)
 • organizacja inicjatyw integracyjnych przez Animatora lokalnego
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • wsparcie Asystenta rodziny
 • wsparcie finansowe w wys. 166,15 zł/m-c (przez 6 miesięcy)


Kontakt:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
ul. Ogniowa 8/10, Włocławek, pokój 204
Anna Zielińska – koordynator projektu
tel. 54 423 23 79, e-mail: a.zielinska@mopr.wloclawek.pl

Klub Integracji Społecznej 
ul. Okrzei 61, Włocławek, pokój 5
Jolanta Maciejewska – asystent koordynatora
tel.: 54 411 04 37, e-mail: j.maciejewska@mopr.wloclawek.plPowiadom znajomego