W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt „Rodzina w Centrum 3”


Projekt realizowany jest  przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie m.in. z Miejskimi Ośrodkiem Pomocy Rodzinie we Włocławku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. 

Głównym celem projektu jest rozwój i zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeistytucjonalizowanych w województwie kujawsko – pomorskim.


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku zrealizował wszystkie działania zaplanowane na 2022 r. 

Przypominamy, że rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły. Ze wsparcia skorzystać mogą:

 • osoby przebywające w pieczy zastępczej,
 • osoby opuszczające pieczę zastępczą,
 • osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą,
 • osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych i systemie pieczy zastępczej (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny),
 • kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej,
 • osoby prowadzące rodzinny dom dziecka,

Wykaz zadań dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku: 


Zadanie 1. Wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych, jako element procesu aktywizacji społecznej:

 1. specjalistyczne poradnictwo psychologiczne,
 2. specjalistyczne poradnictwo pedagogiczne,
 3. specjalistyczne poradnictwo psychiatryczne,
 4. warsztat  dla dzieci w tym warsztaty socjoterapeutyczne,
 5. warsztaty zwiększające kompetencje wychowawcze dla rodziców naturalnych i zastępczych,
 6. zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztacie,
 7. mediacje rodzinne,
 8. terapia rodzinna,
 9. grupy wparcia dla rodziców naturalnych i zastępczych.

 

Zadanie 2. Działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej, umożliwiające ich pełen udział w życiu społecznym:

 1. warsztaty dla osób opuszczających i przebywających w pieczy zastępczej,


Zadanie 3. Przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz palcówek opiekuńczo -wychowawczych do 14 dzieci :

 

 1. spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo wychowawczych  do 14 dzieci.

Zadanie 5. Działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo - wychowawczych realizowane przez placówki wsparcia dziennego:

 1. zajęcia wyrównujące braki szkolne w placówce wsparcia dziennego,
 2. zajęcia socjoterapeutyczne w placówce wsparcia dziennego.

Zadanie 7. Działania diagnostyczno - terapeutyczne w obszarze zaburzeń FASD


Jednym z partnerów realizujących projekt pt. „Rodzina w Centrum 3” została fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę”, z siedzibą w Toruniu, ul. Piskorskiej 11.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ w ramach projektu zrealizuje działania w zakresie wczesnej profilaktyki rodziców i dzieci w obszarze zaburzeń powstałych w wyniku kontaktu dziecka w okresie płodowym z alkoholem tj. z FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych oraz zorganizuje i przeprowadzi kompleksowe, specjalistyczne usługi skierowane do rodziców, opiekunów i dzieci z syndromem FASD lub z podejrzeniem występowania tego syndromu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, w tym:

 • Diagnoza: 3-dniowy pobyt dziecka z rodzicami/opiekunami, w tym:
  • zajęcia terapeutyczne ze specjalistami FASD,
  • opracowanie diagnozy przez zespół, przekazanie i omówienie diagnozy i zaleceń,
  • pobyt obejmuje nocleg w pokojach gościnnych fundacji, poczęstunek (ciepły posiłek 1/dzień), materiały i pomoce do zajęć, dokumentację merytoryczną. Możliwy pobyt jednej rodziny z większą liczbą diagnozowanych dzieci.
 • Terapia: 5-dniowy pobyt dziecka z rodzicami/opiekunami, w tym: 
  • zajęcia ze specjalistami dla dzieci oraz konsultacje z rodzicami/opiekunami,
  • ćwiczenia i zajęcia usprawniające ruchowo, intelektualnie, wsparcie i konsultacje psychologiczne, konsultacja lekarska,
  • opracowanie Indywidualnego Programu Działań terapeutycznych.
  • pobyt obejmuje nocleg w pokojach gościnnych fundacji, poczęstunek (ciepły posiłek 1/dzień), materiały i pomoce do zajęć, dokumentację merytoryczną. Możliwy pobyt jednej rodziny z większą liczbą diagnozowanych dzieci.
    


Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach projektu zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 54 423-23-51 – Kinga Karpińska. 

 

Poniżej znajduje się krótka fotorelacja z realizacji projektu w 2022 r. 

Powiadom znajomego