W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Rekrutacja do II edycji projektu „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”

Rekrutacja do II edycji projektu „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że od kwietnia 2022r. rozpoczął się nabór do II edycji projektu „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, Programu Operacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

W ramach II edycji projektu zostaną utworzone:

· 4 grupy samopomocowe dla osób bezrobotnych (4 x 10 os.) – zajęcia będą realizowane przez 7 miesięcy (dla osób skierowanych na staże zawodowe udział w projekcie będzie wynosił łącznie 8 miesięcy), 

· 1 grupa terapeutyczna dla rodziców z problemami opiekuńczo – wychowawczymi (10 os.) – zajęcia będą realizowane przez  
6 miesięcy.


Oferowane formy wsparcia:


1. dla Grup Samopomocowych:

- Indywidualna Ścieżka Reintegracji,
- poradnictwo specjalistyczne (psycholog, ratownik medyczny, doradca zawodowy, pośrednik pracy),
- organizacja inicjatyw integracyjnych przez Animatora lokalnego,
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
- bezpłatne szkolenia (stypendium szkoleniowe),
- 4 miesięczne staże zawodowe (badania lekarskie, bilety miesięczne, stypendium stażowe w wys. 1033,70 zł),
- wsparcie asystenta rodziny i osoby niepełnosprawnej,
- wsparcie finansowe w wys. 166,15 zł/m-c (przez 7 lub 8 miesięcy).

2. dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (3 grupy terapeutyczne):

- zajęcia indywidualne: 
   - diagnoza psychologiczna rodzica (1h), 
   - indywidualne poradnictwo psychologiczne (4h).

- zajęcia grupowe z psychologiem:     
   - trening radzenia sobie ze stresem wychowawczym, kontroli emocji (18h),
   - warsztaty podnoszenia umiejętności i kompetencji opiekuńczo-wychowawczych (18h),
   - grupa samopomocowa (18h),
   -zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców (18h).

- organizacja zajęć rodzinnych/aktywnego spędzania czasu wolnego z dziećmi: 
   - trening kreatywnego spędzania czasu wolnego -18h (terapeuta zajęciowy),
   - 1 jednodniowy wyjazd rodzinny (Toruń lub Solec Kujawski),
   - 1 spotkanie integracyjne,
   - 1 wyjście do kina,
   - rodzinny portret (4h zajęć wizażu z elementami higieny, sesja fotograficzna),
   - 1 dwudniowy wyjazd terapeutyczno-edukacyjny (w tym zajęcia terapeutyczne dla rodziców i dzieci – 2h).

- Indywidualna Ścieżka Reintegracji,
- poradnictwo specjalistyczne (doradca zawodowy, pośrednik pracy),
- organizacja inicjatyw integracyjnych przez Animatora lokalnego,
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
- wsparcie Asystenta rodziny,
- wsparcie finansowe w wys. 166,15 zł/m-c (przez 6 miesięcy).


Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o kontakt:
 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
ul. Ogniowa 8/10, Włocławek, pokój 204
Anna Zielińska – koordynator projektu
tel. 54 423 23 79, e-mail: a.zielinska@mopr.wloclawek.pl

Klub Integracji Społecznej 
ul. Okrzei 61, Włocławek, pokój 5
Jolanta Maciejewska – asystent koordynatora
tel.: 54 411 04 37, e-mail: j.maciejewska@mopr.wloclawek.pl

Dokumenty do pobrania: 

1. Formularz rekrutacyjny do projektu „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”
2. Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”

Powiadom znajomego