W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Dodatek osłonowy – opublikowany wzór wniosku

18 stycznia 2024 roku opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2024, poz. 59).

W wersji elektronicznej wniosek można pobrać – druk pdf do pobrania
Druki będą dostępne od 26 stycznia 2024 roku (piątek) w siedzibie głównej MOPR przy ul. Ogniowej 8/10.

 Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 roku - złożone po tym terminie nie będą rozpoznawane.

Wypełnione i podpisane wnioski można składać do skrzynek podawczych w jednostkach  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku:

* OSPS „Południe”, ul. Kaliska 7,   

* OSPS „Południe”, ul. Kościelna 2, 

* OSPS „Wschód”, ul. Żytnia 58, 

* OSPS „Zazamcze”, ul. Wieniecka 42,   

* MOPR,  ul. Ogniowa 8/10,   

* przy stanowisku obsługi w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10,

* za pomocą środków komunikacji elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego – pismo ogólne do urzędu oraz wniosek, w przeciwnym razie dokument zostanie potraktowany jako niepodpisany, a wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia podpisu osobiście).

W przypadku złożenia wniosku do skrzynki podawczej prosimy o wpisanie we wniosku numeru telefonu wnioskodawcy, aby ułatwić kontakt w razie konieczności wezwania do uzupełnienia ewentualnych braków oraz numeru  konta bankowego (nie musi być to numer osoby składającej wniosek).

Wnioski we wszystkich punktach przyjmowane będą w następujących godzinach:
Poniedziałek 8.00-15.00
Wtorek 8.00-15.50
Środa 8.00-15.00
Czwartek 8.00-15.00
Piątek 8.00-14.30
 
Aby otrzymać dodatek należy:

1. złożyć wniosek do końca kwietnia 2024 roku 

2. spełnić kryterium dochodowe: 

•  2 100,00zł w gospodarstwie jednoosobowym,         

•  1 500,00zł w gospodarstwie wieloosobowym,

(Uwzględnia się przychody osiągnięte w 2022 roku podlegające opodatkowaniu pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne; dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz inne dochody niepodlegające opodatkowaniu, jak np. alimenty na rzecz dzieci, stypendia o charakterze socjalnym, stypendia sportowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie rodzicielskie. Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury. 

Informacje o wysokości dochodów organ pozyskuje sam z udostępnionych systemów teleinformatycznych, jeśli nie jest w stanie tego ustalić – wzywa wnioskodawcę.)

Informację o przyznaniu dodatku osłonowego przesyła się na adres poczty elektronicznej. 

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, informację o przyznaniu dodatku  będzie można odebrać osobiście w siedzibie MOPR we Włocławku przy ul. Ogniowej 8/10.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Wypłata świadczenia nastąpi jednorazowo do końca czerwca 2024 roku.

Kwoty dodatku osłonowego w 2024 roku: 

228,80 zł (lub podwyższony 286,00 zł) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

343,20 zł (lub podwyższony 429,00 zł) dla gospodarstwa 2-3 osobowego,

486,20 zł (lub podwyższony 607,75 zł) dla 4-5 osób w gospodarstwie domowym,

657,80 zł (lub podwyższony 822,25 zł) jeśli gospodarstwo domowe tworzy 6 lub więcej osób.

Dodatek podwyższony przysługuje osobom opalającym domy węglem lub paliwami węglopochodnymi, pod warunkiem, że ich źródło ogrzewania zostało zgłoszone do CEEB.

Instruktaż - jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku osłonowego (przygotowany dla wniosków z 2022 roku). Obecnie należy wskazać dochód z 2022 roku: 

https://www.gov.pl/web/klimat/wideo-instruktaz--jak-wypelnic-wniosek-o-dodatek-oslonowy

Inne przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Powiadom znajomego