W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

ul. Ogniowa 8/10,
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 423-23-00
fax: (+48) 54 423-23-19

email: sekretariat@mopr.wloclawek.pl
ESP: MOPRWloclawek/SkrytkaESP

NIP: 888-19-63-351
REGON: 005871024

„Usługi indywidualnego transportu door-to-door – dla mieszkańców Miasta Włocławek”


Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

 

„Usługi indywidualnego transportu door-to-door – dla mieszkańców Miasta Włocławek”

 


Projekt grantowy nr 00154/DTD/I/2020 realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku w ramach ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla jednostek samorządu terytorialnego projektu pn. ,,Usługi indywidualnego transportu door–to–door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.


Cel projektu 

Celem projektu jest ułatwienie integracji społecznej i zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu door-to-door dla 540 użytkowników usługi, które ukończyły 18 r. ż., w tym osób potrzebujących asysty, będących mieszkańcami Miasta Włocławek w okresie od dn. 01.04.2021r. do dn. 28.02.2023r.  

 
Odbiorcy projektu 

Użytkownikami/Użytkowniczkami usług są mieszkańcy Miasta Włocławka w wieku 18 lat i więcej  z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, w tym w szczególności:

  1. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne, 
  2. osoby z trudnościami w samodzielnym poruszaniu się, nieposiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 
  3. osoby w wieku senioralnym z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.


Krótka charakterystyka projektu

Projekt zakłada zakup specjalistycznego pojazdu odpowiednio przystosowanego do przewozu osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz zakup specjalistycznego sprzętu (doposażenie). Realizację usługi wykonywać będzie kierowca pojazdu wraz z asystentem, którzy zostaną odpowiednio przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz z zakresu opieki nad osobami z niepełnosprawnościami. Za przyjmowanie zgłoszeń na usługę transportową odpowiedzialny będzie dyspozytor. Usługa door–to–door będzie obejmować pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego tj. od drzwi do drzwi. Przewóz indywidualnego transportu będzie  obejmował również sytuacje, w których z transportu korzysta w tym samym czasie kilka osób uprawnionych jadąc z jednej wspólnej lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego lub jadąc z kilku lokalizacji do jednego miejsca docelowego i z powrotem. Usługa transportowa będzie świadczona dla mieszkańców Miasta Włocławek na terenie miasta i powiatu włocławskiego w okresie od dnia 01.09.2021 r. do dn. 28.02.2023 r. Od użytkowników usługi door-to-door nie będą pobierane opłaty. 

 
Planowane efekty 

Planowanym efektem projektu jest:

  1. zakup środka transportu umożliwiający realizację usługi door–to–door;
  2. przeszkolenie personelu z zakresu udzielania  pierwszej pomocy oraz opieki nad osobami z niepełnosprawnościami;
  3. zapewnienie usługi transportowej dla 540. użytkowników;
  4. realizowanie usług transportowych dla osób z ograniczoną mobilnością po zakończeniu projektu;
  5. ułatwienie integracji społeczno-zawodowej oraz aktywizacji osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności.


Biuro projektu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
ul. Ogniowa 8/10
87 – 800 Włocławek
pok. nr 17 (parter)
tel. 54 423 23 74, e-mail: niepelnosprawni@mopr.wloclawek.pl

 
Dane finansowe

Kwota całkowita projektu: 699 800,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 589 791,44 PLN


Po zakończeniu okresu realizacji projektu usługa transportowa door-to-door będzie realizowana przez Gminę Miasto Włocławek, (zgodnie z obowiązującym regulaminem konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego) przez 21 miesięcy. Okres trwałości finansowany będzie ze środków Gminy Miasto Włocławek. Zakres i poziom usług świadczonych w okresie trwałości nie będzie odbiegał od zakresu i poziomu usług świadczonych w okresie finansowania w ramach PO WER.

do pobrania:
zarządzenie nr 34-2022
zmiana regulaminu zarządzenie nr 20-2023
Powiadom znajomego