W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt „Rodzina w Centrum 3”

Informujemy, iż w najbliższym czasie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku rozpocznie realizację projektu pt. „Rodzina w Centrum 3”, w ramach którego realizowane będą zadania w zakresie wsparcia rodziny naturalnej i zastępczej w formach zdeinstytucjonowanych jako elementu procesu aktywizacji społecznej, w tym: 

Zadanie 1. Wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej:

 1. specjalistyczne poradnictwo psychologiczne,
 2. specjalistyczne poradnictwo pedagogiczne,
 3. specjalistyczne poradnictwo psychiatryczne,
 4. warsztat  dla dzieci w tym warsztaty socjoterapeutyczne,
 5. warsztaty dla rodziców,
 6. zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztacie.

Zadanie 2. Działania na rzec wzmocnienia procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej , umożliwiające ich pełen udział w życiu społecznym:

 1. warsztaty dla osób opuszczających i przebywających w pieczy zastępczej,
 2. zajęcia profilaktyczno – wychowawcze.

Zadanie 3. Przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz palcówek opiekuńczo -wychowawczych do 14 dzieci:

 1. spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo wychowawczych  do 14 dzieci.

Zadanie 5.  Działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo- wychowawczych realizowane przez placówki wsparcia dziennego:

 1. zajęcia wyrównujące braki szkolne w placówce wsparcia dziennego,
 2. zajęcia socjoterapeutyczne w placówce wsparcia dziennego.

Zadanie 7. Działania diagnostyczno-terapeutyczne w obszarze zaburzeń FASD

Jednym z partnerów realizujących projekt pt. „Rodzina w Centrum 3” została fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę”, z siedzibą w Toruniu, ul. Piskorskiej 11.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ w ramach projektu zrealizuje działania w zakresie wczesnej profilaktyki rodziców i dzieci w obszarze zaburzeń powstałych w wyniku kontaktu dziecka w okresie płodowym z alkoholem tj. z FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych oraz zorganizuje i przeprowadzi kompleksowe, specjalistyczne usługi skierowane do rodziców, opiekunów i dzieci z syndromem FASD lub z podejrzeniem występowania tego syndromu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, w tym: 

 • Diagnoza: 3-dniowy pobyt dziecka z rodzicami/opiekunami, w tym:
  • zajęcia terapeutyczne ze specjalistami FASD,
  • opracowanie diagnozy przez zespół, przekazanie i omówienie diagnozy i zaleceń,
  • pobyt obejmuje nocleg w pokojach gościnnych fundacji, poczęstunek (ciepły posiłek 1/dzień), materiały i pomoce do zajęć, dokumentację merytoryczną. Możliwy pobyt jednej rodziny z większą liczbą diagnozowanych dzieci. 
 • Terapia: 5-dniowy pobyt dziecka z rodzicami/opiekunami, w tym:
  • zajęcia ze specjalistami dla dzieci oraz konsultacje z rodzicami/opiekunami,
  • ćwiczenia i zajęcia usprawniające ruchowo, intelektualnie, wsparcie i konsultacje psychologiczne, konsultacja lekarska,
  • opracowanie Indywidualnego Programu Działań terapeutycznych.
  • pobyt obejmuje nocleg w pokojach gościnnych fundacji, poczęstunek (ciepły posiłek 1/dzień), materiały i pomoce do zajęć, dokumentację merytoryczną. Możliwy pobyt jednej rodziny z większą liczbą diagnozowanych dzieci.
 • Spotkania szkoleniowe  o tematyce: 
  • zaburzenia więzi,
  • wsparcie rozwoju dziecka z FASD,
  • terapia dziecka z FASD i interdyscyplinarna pomoc rodzinie.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ WSPARCIE:

 • osoby przebywające w pieczy zastępczej,
 • osoby opuszczające pieczę zastępczą,
 • osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą,
 • osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych i systemie pieczy zastępczej (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny),
 • osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą,
 • kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej,
 • osoby prowadzące rodzinny dom dziecka,
 • dyrektorzy placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego,
 • inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.


Dokładna data rozpoczęcia realizacji zadań  nie jest jeszcze znana. Informacje na ten temat będą udostępniane na bieżąco  na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku. Dodatkowe informacje mogą uzyskać Państwo pod numerem telefonu: 54 423-23-51 - Kinga Karpińska.
Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane