W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

ul. Ogniowa 8/10,
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 423-23-00
fax: (+48) 54 423-23-19

email: sekretariat@mopr.wloclawek.pl


NIP: 888-19-63-351
REGON: 005871024

„Projekt Rodzina w Centrum 3” - Informacja na temat realizacji programu na lata 2021-2022

Wersja strony w formacie XML

Projekt pod nazwą „Rodzina w Centrum 3” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie m.in. z Miejskimi Ośrodkiem Pomocy Rodzinie we Włocławku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Projekt realizowany będzie od stycznia 2021r. do grudnia 2022r.

Głównym celem projektu jest rozwój i zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeistytucjonalizowanych w województwie kujawsko – pomorskim. Ważnym elementem jest zapewnienie szerokiego dostępu do usług społecznych, opiekuńczych oraz specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Ogólna wartość  projektu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku na lata 2021-2022 wynosi : 693 277,00 zł. 

 • Wkład własny: 75 577,00 zł. 
 • Ogólna kwota dofinansowania: 617 700,00 zł
   

KTO MOŻE OTRZYMAĆ WSPARCIE:

 • osoby przebywające w pieczy zastępczej,
 • osoby opuszczające pieczę zastępczą,
 • osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą,
 • osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych i systemie pieczy zastępczej (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny),
 • osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą,
 • kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej,
 • osoby prowadzące rodzinny dom dziecka,
 • dyrektorzy placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego,
  inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Beneficjentami projektu mogą zostać osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego, uczące się lub pracujące na terenie miasta Włocławek.


Wykaz zadań realizowanych w ramach realizacji Projektu „Rodzina w Centrum 3”:

Zadanie 1. Wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych, jako element procesu aktywizacji zawodowej:

 1. Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne,
 2. Specjalistyczne poradnictwo pedagogiczne,
 3. Specjalistyczne poradnictwo psychiatryczne,
 4. Warsztat  dla dzieci w tym warsztaty socjoterapeutyczne,
 5. Warsztaty dla rodziców,
 6. Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztacie.

Zadanie 2. Działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej, umożliwiające ich pełen udział w życiu społecznym:

 1. Warsztaty dla osób opuszczających i przebywających w pieczy zastępczej,
 2. Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze.

Zadanie 3. Przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz palcówek opiekuńczo -wychowawczych do 14 dzieci :

 1. Spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo wychowawczych  do 14 dzieci.

Zadanie 5. Działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo - wychowawczych realizowane przez placówki wsparcia dziennego:

 1. Zajęcia wyrównujące braki szkolne w placówce wsparcia dziennego,
 2. Zajęcia socjoterapeutyczne w placówce wsparcia dziennego

Zadanie 7. Działania diagnostyczno-terapeutyczne w obszarze zaburzeń FASD

Jednym z partnerów realizujących projekt pt. „Rodzina w Centrum 3” została fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę”, z siedzibą w Toruniu, ul. Piskorskiej 11.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ w ramach projektu zrealizuje działania w zakresie wczesnej profilaktyki rodziców i dzieci w obszarze zaburzeń powstałych w wyniku kontaktu dziecka w okresie płodowym z alkoholem tj. z FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych oraz zorganizuje i przeprowadzi kompleksowe, specjalistyczne usługi skierowane do rodziców, opiekunów i dzieci z syndromem FASD lub z podejrzeniem występowania tego syndromu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, w tym: 

 • Diagnoza: 3-dniowy pobyt dziecka z rodzicami/opiekunami, w tym:
  • Zajęcia terapeutyczne ze specjalistami FASD,
  • Opracowanie diagnozy przez zespół, przekazanie i omówienie diagnozy i zaleceń,
  • Pobyt obejmuje nocleg w pokojach gościnnych fundacji, poczęstunek (ciepły posiłek 1/dzień), materiały i pomoce do zajęć, dokumentację merytoryczną. Możliwy pobyt jednej rodziny z większą liczbą diagnozowanych dzieci. 
 • Terapia: 5-dniowy pobyt dziecka z rodzicami/opiekunami, w tym:
  • Zajęcia ze specjalistami dla dzieci oraz konsultacje z rodzicami/opiekunami,
  • Ćwiczenia i zajęcia usprawniające ruchowo, intelektualnie, wsparcie i konsultacje psychologiczne, konsultacja lekarska,
  • Opracowanie Indywidualnego Programu Działań terapeutycznych.
 • Spotkania szkoleniowe  o tematyce: 
  • zaburzenia więzi,
  • wsparcie rozwoju dziecka z FASD,
  • terapia dziecka z FASD i interdyscyplinarna pomoc rodzinie.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane