W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej


Rodzina zastępcza zapewnia dzieciom, które nie mogą wychowywać się w rodzinach  naturalnych bezpieczne środowisko rodzinne, opiekę i wychowanie. Zaspokaja  potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 
Rodzinę zastępczą ustanawia Sąd Rejonowy. Proces kwalifikacji i opiniowania kandydatów prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Rodzina zastępcza ma charakter czasowy. Dziecko w rodzinie zastępczej może przebywać kilka miesięcy, kilka lat, a czasem pozostaje w niej do uzyskania pełnoletności. Wszystko zależy to od indywidualnej sytuacji każdego dziecka.

Przy podejmowaniu decyzji o ustanowieniu rodziny zastępczej należy mieć na uwadze specjalne potrzeby dziecka, którym rodzina będzie opiekować się w przyszłości. Dzieci przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej niejednokrotnie doświadczały zaniedbania i przemocy ze strony najbliższych. Zadaniem rodziny zastępczej jest przede wszystkim stworzenie dla dziecka stabilnego środowiska rodzinnego, zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb oraz udzielenie wsparcia i pomocy.

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą utworzyć małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, jeśli:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo,
 • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielka nie jest im ograniczona ani   zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny,
 • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
 • posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz opinię psychologiczną potwierdzającą predyspozycje i motywacje kandydatów,
 • zapewniają dzieciom odpowiednie warunki bytowe, mieszkaniowe oraz możliwość właściwego rozwoju i zaspokojenia potrzeb,
 • ukończą szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą.

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe trwa 65 godz., w tym 10 godz. to praktyka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub  w zawodowej rodzinie zastępczej.

Osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej są objęte pomocą i wsparciem Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, które obejmuje:

 • bezpłatne szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz rodzin zastępczych,
 • pomoc psychologiczną dla dzieci i ich opiekunów,
 • pomoc pedagogiczną w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • porady prawne,
 • pomoc terapeutyczną,
 • pomoc w budowaniu więzi pomiędzy opiekunami a dziećmi,
 • wsparcie rodzin zastępczych w codziennym funkcjonowaniu.


Zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym prosimy o kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej


ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. 54 423 23 52

e- mail; piecza.zastepcza@mopr.wloclawek.pl

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane