W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

ul. Ogniowa 8/10,
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 423-23-00
fax: (+48) 54 423-23-19

email: sekretariat@mopr.wloclawek.pl
email: sekretariat.ws@mopr.wloclawek.pl
ESP: MOPRWloclawek/SkrytkaESP

NIP: 888-19-63-351
REGON: 005871024

Osiedlowe Sekcje Pomocy Społecznej


Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej nr 1 „ŚRÓDMIEŚCIE”
ul. Ogniowa 8/10 
e-mail: ospssrodmiescie@mopr.wloclawek.pl
Kierownik - Beata Ziarkowska 


Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej nr 2 „ZAZAMCZE”
ul. Wieniecka 42
e-mail: ospszazamcze@mopr.wloclawek.pl
Kierownik - Renata Stańczyk 


Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej nr 3 „WSCHÓD”
ul. Żytnia 58
e-mail: ospswschod@mopr.wloclawek.pl
Kierownik - Julita Chlewicka 


Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej nr 4 „POŁUDNIE”
ul. Kaliska 7 
e-mail: ospspoludnie@mopr.wloclawek.pl
Kierownik - Emilia Rydlewska


1. Do zadań Osiedlowych Sekcji Pomocy Społecznej w szczególności należy:
1) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb życiowych, w szczególności poprzez realizację świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej,  należących do właściwości gminy, 
2) rozeznawanie sytuacji życiowej osób ubiegających się o pomoc i wnioskowanie o przewidziane ustawą o pomocy społecznej świadczenia pieniężne i niepieniężne, 
3) udzielania pomocy uchodźcom, 
4) wykonywania czynności administracyjnych w sprawach o ustalenie uprawnień do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, 
5) pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów socjalnych, w tym realizowanych metodą Organizowania Społeczności Lokalnej.
2. Do zadań pracowników socjalnych zatrudnionych w Osiedlowych Sekcjach Pomocy Społecznej należy w szczególności: 
1) prowadzenie pracy socjalnej z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia i wzmocnienia ich aktywności i samodzielności, w tym stosowanie narzędzi aktywizacyjnych, a w szczególności kontraktu socjalnego, projektu socjalnego, 
2) udzielanie zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom i rodzinom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, 
3) pomoc w uzyskiwaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy, 
4) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrze życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych, 
5) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami, w tym asystentami rodziny w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa, 
6) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych u osób ubiegających się o udzielenie pomocy społecznej a także na wniosek zewnętrznych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 
7) kierowanie osób do ośrodków wsparcia, w tym, Klubu Integracji Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka Dziennego Pobytu, schronisk i noclegowni dla osób bezdomnych itp., 
8) udzielanie pomocy w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie, w tym wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty” i udział w pracach grup roboczych działających w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego, 
9) realizacja rządowych i miejskich programów osłonowych, w tym przekazywanie danych 
z realizacji tych programów w celach sprawozdawczych, 
10) prowadzenie dokumentacji rozpoznanych środowisk, 
11) sporządzanie i przekazywanie danych do sprawozdań z wykonanych zadań. 
3. Pracą Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej kieruje Kierownik Sekcji. 
4. Przełożonym służbowym Kierowników Osiedlowych Sekcji Pomocy Społecznej jest Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej. 

Powiadom znajomego