W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

ul. Ogniowa 8/10,
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 423-23-00
fax: (+48) 54 423-23-19

email: sekretariat@mopr.wloclawek.pl
email: sekretariat.ws@mopr.wloclawek.pl
ESP: MOPRWloclawek/SkrytkaESP

NIP: 888-19-63-351
REGON: 005871024

Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr: 330/2022
zarządzenie nr 330/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia
w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, w celu realizacji zadania gminy w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od 1 października 2022 r. do 30 września 2024 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 327/2022
zarządzenie nr 327/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie miasta Włocławek, dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców, w okresie od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2024 roku.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 40/2022
zarządzenie nr 40/2022
wydane przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. powołania Zespołu Zarządzającego projektem grantowym pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławek” w ramach ogłoszonego dla jednostek samorządu terytorialnego projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 39/2022
zarządzenie nr 39/2022
wydane przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 319/2022
zarządzenie nr 319/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 315/2022
zarządzenie nr 315/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od 1 października 2022 r. do 30 września 2024 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 38/2022
zarządzenie nr 38/2022
wydane przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. Instrukcji kancelaryjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 37/2022
zarządzenie nr 37/2022
wydane przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku
z dnia
w sprawie powołania zespołu do realizacji kontroli planowej w Sekcji Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 312/2022
zarządzenie nr 312/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od 1 października 2022 roku do 30 września 2024 roku.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 36/2022
zarządzenie nr 36/2022
wydane przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. powołania komisji oceniającej karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 z Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022.
Status obowiązujące