W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

ul. Ogniowa 8/10,
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 423-23-00
fax: (+48) 54 423-23-19

email: sekretariat@mopr.wloclawek.pl


NIP: 888-19-63-351
REGON: 005871024

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

ul. Ogniowa 8/10,
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 423-23-00
fax: (+48) 54 423-23-19

email: sekretariat@mopr.wloclawek.pl


NIP: 888-19-63-351
REGON: 005871024

Sekcja Wsparcia Rodziny i Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Wersja strony w formacie XML

Sekcja Wsparcia Rodziny i Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Kierownik – Ewa Krusińska
ul. Żytnia 58

1. Do zadań Sekcji Wsparcia Rodziny i Rodzinnej Pieczy Zastępczej należy realizacja zadań instytucjonalnej pomocy społecznej oraz organizacja i koordynacja pieczy zastępczej, w szczególności: 

1) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej poprzez:

a) umieszczanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i udzielanie świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w niej dzieci,
b) umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
c) prowadzenie spraw związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie jnnych powiatów,
d) ustalanie opłat rodziców, opiekunów prawnych i kuratorów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych,

2) prowadzenie postępowań w sprawach dodatku wychowawczego lub dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art, 115 ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wydawanie w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji,
3) prowadzenie postępowań w sprawach świadczenia dobry start, w przypadku dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej lub osoby uczącej się będącej osobą usamodzielnianą, wydawanie w tych sprawach rozstrzygnięć! w tym decyzji oraz przekazywanie informacji, o której mowa w S 10 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”,
4) udzielanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnianie oraz pomocy w integracji ze środowiskiem wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze, placówki opiekuńczowychowawcze, domy pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, specjalne i młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
5) utrzymywanie i prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
6) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów na pełnienie funkcji zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzin pomocowych,
7) udzielanie porad i informacji z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną
8) zapewnienie opieki osobom nie mogącym samodzielnie funkcjonować w środowisku poprzez kierowanie do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia oraz ustalenie odpłatności za pobyt,
9) prowadzenie postępowań i zawierania umów z osobami zobowiązanymi do wnoszenia opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej,
10) prowadzenie spraw związanych z pokrywaniem przez gminę kosztów pobytu mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie innych powiatów,
11) przygotowywanie decyzji administracyjnych i prowadzenie postępowań odwoławczych w zakresie realizowanych zadań,
12) ocena skuteczności realizowanych zadań, opracowywanie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,
13) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację programów pomocowych,
14) prowadzenie spraw wynikających z działalności jednostek organizacyjnych instytucjonalnej pieczy zastępczej w zakresie niezastrzeżonym na rzecz innych podmiotów,
15) merytoryczna kontrola realizacji zadania prowadzenia całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych przez podmioty działające na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek,
16) prowadzenie sprawozdawczości, dokonywanie analiz i przygotowywanie informacji z zakresu realizowanych zadań.

2. Pracą Sekcji Wsparcia Rodziny i Rodzinnej Pieczy Zastępczej kieruje Kierownik Sekcji. 

3. Przełożonym służbowym Kierownika Sekcji Wsparcia Rodziny i Rodzinnej Pieczy Zastępczej jest Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Społecznego. 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane