W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

ul. Ogniowa 8/10,
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 423-23-00
fax: (+48) 54 423-23-19

email: sekretariat@mopr.wloclawek.pl


NIP: 888-19-63-351
REGON: 005871024

Nabór uzupełniający na listę rezerwową uczestników projektu

Wersja strony w formacie XML

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku

 
ogłasza nabór uzupełniający na listę rezerwową  uczestników projektu

Aktywna Mama, aktywny Tata

 

Dotyczy wyłącznie osób niepracujących

(bezrobotnych zarejestrowanych i niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy).

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, realizowanego w partnerstwie z Partnerem wiodącym - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

 

Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2019r. do 30 czerwca 2021r. Wartość projektu zgodnie z zawartą Umową partnerską na rzecz realizacji Projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” dla MOPR Włocławek wynosi 1 070 000,00 zł.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, przy ul. Ogniowej 8/10


(ze względów bezpieczeństwa z uwagi na panującą epidemię wirusa Covid 19, wypełnione formularze należy wrzucić do skrzynki podawczej umieszczonej w wejściu do budynku),

w godzinach pracy Ośrodka

11 do 29 stycznia 2021 r.

 

W ramach projektu oferujemy refundację kosztów poniesionych na opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3, w następujących formach:

  1. pobytu dziecka w żłobku: do wysokości 800 zł miesięcznie, nie dłużej niż do 30.06.2021 r.(w tym wpisowe za bieżący rok szkolny, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w placówce, w ramach projektu);
  2. pobytu dziecka w klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego: do wysokości 600 zł miesięcznie  nie dłużej niż do 30.06.2021r.;
  3. wynagrodzenia niani: do wysokości 800 zł, nie dłużej niż do 30.06.2021r. (w tym składek na ubezpieczenia społeczne niani, które opłaca rodzic zgodnie z umową o świadczenie usług oraz zgodnie z Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym składki na ubezpieczenie chorobowe niani, o ile rodzice zobowiązali się do opłacania tej składki). Wymagane jest zaświadczenie lekarskie dla niani o braku przeciwwskazań do sprawowania opieki nad dzieckiem.


Osoby niepracujące – bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy - zobowiązane zostaną do skorzystania ze ścieżki aktywizacyjnej,  realizowanej przez PUP w następujących formach:

  1. Indywidualne doradztwo zawodowe;
  2. Poradnictwo zawodowe;
  3. Poradnictwo psychologiczne;
  4. Pośrednictwo pracy;
  5. Szkolenia zawodowe;
  6. Wsparcie specjalisty ds. aktywizacji.

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem dla tych uczestników nastąpi od momentu podjęcia ścieżki reintegracji.

Niezłożenie wniosku o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3 w okresie do 2 miesięcy od podpisania umowy, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie.

 
Formularz rekrutacyjny oraz Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywna Mama, aktywny Tata” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, z dnia 31.12.2019 r. jest do pobrania ze strony Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu:

https://www.rops.torun.pl/aktywna-mama-aktywny-tata/aktualnosci-aktywna-mama-aktywny-tata/1158-ii-nabor-do-projektu-aktywna-mama-aktywny-tata

Wsparcie będzie realizowane w okresie realizacji projektu, czyli nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane