W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Rodzina zastępcza

Rodzina zastępcza zapewnia dzieciom, które nie mogą wychowywać się w rodzinach  naturalnych bezpieczne środowisko rodzinne, opiekę i wychowanie. Zaspokaja  potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 

Rodzinę zastępczą ustanawia Sąd Rejonowy. Proces kwalifikacji i opiniowania kandydatów prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Rodzina zastępcza ma charakter czasowy. Dziecko w rodzinie zastępczej może przebywać kilka miesięcy, kilka lat, a czasem pozostaje w niej do uzyskania pełnoletności. Wszystko to zależy od indywidualnej sytuacji każdego dziecka.

Przy podejmowaniu decyzji o ustanowieniu rodziny zastępczej należy mieć na uwadze specjalne potrzeby dziecka, którym rodzina będzie się opiekować w przyszłości. Dzieci przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej niejednokrotnie doświadczały zaniedbania i przemocy ze strony najbliższych. Zadaniem rodziny zastępczej jest przede wszystkim stworzenie dla dziecka stabilnego środowiska rodzinnego, zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb oraz udzielenie wsparcia i pomocy.

Przepisy o rodzinie zastępczej zawarte są w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 821 z późn.zm.)

Kto może zostać rodziną zastępczą 

Rodziną zastępczą lub rodzinnym domem dziecka mogą zostać małżonkowie lub osoby niepozostające w związku małżeńskim, jeśli:             

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 2. nie byli nigdy pozbawieni władzy rodzicielskiej (władza rodzicielska nie była im ograniczona ani nie jest zawieszona),
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny,
 4. nie są ograniczeni w zdolnościach do czynności prawnych,
 5. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo,
 6. posiadają zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz opinię psychologiczną potwierdzającą predyspozycje i motywacje,
 7. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 8. ukończą szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą.


Wyróżnia się następujący podział rodzin zastępczych: 

Rodzina zastępcza 

 1. spokrewniona (wstępni lub rodzeństwo dzieci),
 2. niezawodowa,
 3. zawodowa, a w tym: 
  • pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego (opieka doraźna przez okres do 4 miesięcy (w przypadkach określonych w ustawie przedłużony do 8) nad maksymalnie 3 dzieci jednocześnie,
  • specjalistyczna (dzieci niepełnosprawne, małoletnie matki z dziećmi, dzieci na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich).

Rodzinny dom dziecka (maksymalnie 8 dzieci).

 


ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ


Jeśli chcesz podjąć współpracę  

 • skontaktuj się z pracownikiem ds. Rodzinnej  Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku tel. 54 423 23 00 (wew. 352, 353, 354, 355), 
  e-mail pomoc.instytucjonalna@mopr.wloclawek.pl
 • złóż wniosek do Sądu o ustanowienie rodziny zastępczej


Rozpoczęcie procedury kwalifikacji kandydatów na rodziców zastępczych

Spotkanie z psychologiem ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej – ważne są Twoje motywacje jako kandydata na rodzica zastępczego i predyspozycje psychologiczne

W przypadku pozytywnej opinii psychologa zostaniesz skierowana/y na szkolenie.

Skierowanie na szkolenie

 • rodziny zastępcze spokrewnione – szkolenie trwa 16 godzin,
 • rodziny zastępcze niezawodowe – szkolenie trwa 65 godzin, w tym 10 godzin praktyk w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w zawodowej rodzinie zastępczej,
 • rodziny zawodowe (w tym specjalistyczne, pogotowie rodzinne i rodzinne domy dziecka) – szkolenie trwa 80 godzin.

Staramy się dostosować do potrzeb i możliwości kandydatów i spotykamy się raz w tygodniu po uprzednim uzgodnieniu dogodnych terminów i godzin.

 

Po odbyciu szkolenia otrzymasz zaświadczenie kwalifikacyjne
o predyspozycjach i motywacjach do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

 

 

JESTEŚ JUŻ RODZICEM ZASTĘPCZYMPamiętaj

Dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych zapewnij odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające zaspokajanie indywidualnych potrzeb. 

Rodzicu zastępczy, mając pod opieką dziecko, zadbaj o jego:

1.      rozwój emocjonalny, fizyczny i społeczny,
2.      właściwą edukację i rozwój zainteresowań,
3.      wypoczynek i organizację czasu wolnego.


Możesz liczyć na wsparcie naszych specjalistów

 • pomoc psychologiczną dla dzieci i ich opiekunów,
 • pomoc pedagogiczną w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • porady prawne,
 • pomoc terapeutyczną,
 • pomoc w budowaniu więzi pomiędzy opiekunami a dziećmi,
 • wsparcie w codziennym funkcjonowaniu.


Możesz liczyć na wsparcie finansowe

 • świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania w minimalnej wysokości 746 miesięcznie (rodziny spokrewnione),
 • świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania w minimalnej wysokości 1131 (rodziny niezawodowe, zawodowe rodzinne domy dziecka).  
 • rodziną zastępczym przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500 ,
 • niezależnie od powyższych świadczeń, rodziny zawodowe otrzymują stałe, miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2800 , nie związane z liczbą dzieci pozostających pod ich opieką. LINKI:

artykuł Jak zostać rodziną zastępczą?

https://ddwloclawek.pl/pl/11_wiadomosci/47316_jak-zostac-rodzina-zastepcza-wywiad-.html

artykuł Ile rodzin zastępczych funkcjonuje we Włocławku? Jak nią zostać?

https://ddwloclawek.pl/pl/11_wiadomosci/47764_ile-rodzin-zastepczych-funkcjonuje-we-wloclawku-jak-nia-zostac.html

link do reklamy:

https://archiwum.tvkujawy.pl/akceptacja/mopr.mp4

 

plakat 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane