Kontrole z lat 2005 - 2013

Kontrole z lat 2005 - 2013

Dokumentacja kontroli przeprowadzonej przez Wydział Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (2013)

Dokumentacja kontroli przeprowadzonej przez Wydział Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (2013) [...]

Dokumentacja kontroli przeprowadzonej przez Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Włocławek (2013 rok)

Dokumentacja kontroli przeprowadzonej w dniach 29.10 - 08.11.2013 roku przez Małgorzatę Kaczorowską - Dyrektora Wydziału i Agnieszkę Szurpitę - inspektora Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Włocławek. [...]

Dokumentacja kontroli przeprowadzonej przez Oddział Kujawsko - Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2013 rok)

Dokumentacja kontroli przeprowadzonej przez Oddział Kujawsko - Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przedmiotem kontroli było ustalenie stanu faktycznego i prawnego w zakresie realizacji zadań, na które PFRON [...]

Dokumentacja kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli (LBY-4101-06-04/2013 P/13/110)

Dokumentacja kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Przedmiotem kontroli było "Zatrudnienie socjalne jako instrument działań na rzecz rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej oraz wzmocnienia aktywności osób zagrożonych [...]

Dokumentacja kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy w 2013 roku

Dokumentacja kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy w 2013 roku w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy w szczególności czy w MOPR występują znamiona mobbingu stosowane wobec pracowników. Aby zapoznać się z [...]

Dokumentacja Audytu Wewnętrznego przeprowadzonego przez Audytora Wewnętrznego Urzędu Miasta we Włocławku w dniach od 24 października do 30 listopada 2012 roku

Dokumentacja audytu wewnętrznego przeprowadzonego przez Audytora Wewnętrznego Urzędu Miasta we Włocławku w dniach od 24 października do 30 listopada 2012 roku. Zakres audytu obejmował przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych. Aby [...]

Dokumentacja kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli (Nr LBY-4101-01-06/2012 P/11/126)

Dokumentacja kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Przedmiotem kontroli była organizacja i finansowanie turnusów rehabilitacyjnych.Aby zapoznać się z protokółem kontroli należy kliknąć UWAGA:Wyłączenia jawności w [...]

Dokumentacja kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli

Dokumentacja kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w okresie od 15.02.2012 roku do 28.03.2012 roku. Przedmiotem kontroli było powiązanie budżetu Gminy Miasta Włocławek z budżetem państwa w 2011 roku. Aby zapoznać się z [...]

Dokumentacja kontroli przeprowadzonej przez Wydział Kontroli Urzędu Miasta Włocławek w dniach od 09.11 do 30.11.2011

Dokumentacja kontroli przeprowadzonej przez Wydział Kontroli Urzędu Miasta Włocławek w dniach od 09.11 do 30.11.2011Aby zapoznać się z protokółem kontroli należy kliknąć [...]

Dokumentacja kontroli przeprowadzonej przez Wydział Kontroli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dokumentacja kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Kontroli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniach od 06 do 10 grudnia 2010 roku. Aby zapoznać się z protokółem kontroli należy kliknąć UWAGA: [...]

Dokumentacja kontroli Najwyższej Izby Kontroli "Wywiązywanie się organów gminy z zadań na rzecz pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2007 - 2009 (I półrocze)"

Dokumentacja kontroli Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzonej w terminie od 26 października 2009 roku do 8 grudnia 2009 roku. Tematem kontroli było "Wywiązywanie się organów gminy z zadań na rzecz pomocy osobom uprawnionym do alimentów [...]

Dokumentacja kontroli przeprowadzonej na podstawie Zarządzenia Nr 174/09 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 września 2009 roku.

W dniach od 23 września 2009 roku do 07 października 2009 roku zgodnie z Zarządzeniem nr 174/09 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 września 2009 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku została przeprowadzona kontrola. [...]

Dokumentacja kontroli przeprowadzonej w dniach 03.09.2008 - 08.09.2008 przez Referat Kontroli Finansowej Urzędu Miasta Włocławek

Dokumentacja kontroli przeprowadzonej w dniach od 03.września 2008 do 08.09.2008 roku przez Referat Kontroli Finansowej Urzędu Miasta Włocławek. Zakres kontroli zgodnie z upoważnieniem nr 40/2008 z dnia 16 września 2008 roku wydanym [...]

Dokumentacja kontroli Najwyższej Izby Kontroli "realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej przez"

Dokumentacja kontroli Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzonej w dniach od 1 lipca 2008 roku do 24 lipca 2008 roku. Przedmiotem kontroli była realizacja niektórych zadań w zakresie pomocy społecznej przez administracje samorządową powiatów [...]

Dokumentacja kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dokumentacja kontroli doraźnej przeprowadzonej przez kontrolerów Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Oddział Zamiejscowy we Włocławku. Kontrola odbywała się w dniach 21-22 lutego 2008 roku. Aby [...]

Dokumentacja kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez kontrolerów Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Dokumentacja kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez kontrolerów Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Oddział Zamiejscowy we Włocławku. Kontrola odbywała się w dniach 24 września - 26 [...]

Dokumentacja kontroli Najwyższej Izby Kontroli "Powiązanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa w 2006 r."

Dokumentacja kontroli Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzonej w dniach od 20 lutego 2007 roku do 26 marca 2007 roku. Kontrolą objęto "Powiązanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa w 2006 r."Aby zapoznać się z [...]

Dokumentacja kontroli przeprowadzonej w 2006 roku przez Referat Kontroli Finansowej Urzędu Miasta Włocławek

Dokumentacja kontroli przeprowadzonej w dniach od 23 października 2006 roku do 27 października 2006 roku przez Referat Kontroli Finansowej Urzędu Miasta Włocławek. Zakres kontroli zgodnie z upoważnieniem nr 47/2006 z dnia 18 października [...]

Dokumentacja kontroli przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Dokumentacja kontroli przeprowadzonej w dniach od 18 maja 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku przez inspektorów kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby zapoznać się z protokołem kontroli należy kliknąć Uwaga: Ze względu na to, iż w [...]

Dokumentacja kontroli przeprowadzonej przez Referat Kontroli Finansowej Urzędu Miasta Włocławek

Dokumentacja kontroli przeprowadzonej w dniach 5 grudnia 2005 roku do 9 grudnia 2005 roku przez Referat Kontroli Finansowej Urzędu Miasta Włocławek. Zakres kontroli zgodnie z upoważnieniem nr 59/2005 z dnia 30 listopada 2005 roku wydanym przez [...]

Dokumentacja kontroli Najwyższej Izby Kontroli "Organizacja i finansowanie warsztatów terapii zajęciowej przy udziale środków PFRON w latach 2002 - 2004 (I półrocze)"

Dokumentacja kontroli Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzonej w dniach od 6 października 2003 do 24 listopada 2004 roku. Kontrolą objęto "Organizację i finansowanie warsztatów terapii zajęciowej przy udziale środków PFRON w latach 2002 - [...]

metryczka