2014 rok

2014 rok

Dokumentacja kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli (Numer kontroli P/14/045)

Organ przeprowadzający kontrolę: Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w BydgoszczyTemat kontroli: Pomoc w usamodzielnianiu pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczejDokumentacja kontroli: 1. Protokół kontroli - brak2. Wystąpienie [...]

Protokół z kontroli doraźnej (WPS.III.9421.4.6.2014.PZ)

Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku przez Wydział Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (WPS.III.9421.4.6.2014.PZ) [...]

metryczka